Kennel Svishave v/Ib Vang-Pedersen

Svishavevej 61

5330 Munkebo

Tlf. 2085 1240

ib@svishave.dk